ความเชื่อมโยงของภาษากับความจำของมนุษย์

You may also like:  การเรียนรู้ภาษาจากการท่องอินเตอร์เน็ตในสังคมปัจจุบัน