การสนทนาด้วยสำนวนเด็กๆที่จะช่วยให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้น

You may also like:  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มักสับสนและใช้กันผิดๆ